ĐỨNG ĐẦU

cỡ chữ:

 • Nhỏ
 • Trong
 • Lớn
đóng

Về dịch thuật

đọc to
>
事業所による一括払いイメージ

Doanh nghiệp thanh toán học phí
3BƯỚC CHÂN

BƯỚC 1Đặt mật khẩu đăng nhập doanh nghiệp

Ghi chú


・Nếu bạn muốn thanh toán học phí tại văn phòng của mình, vui lòng làm theo các thủ tục sau.

・Bạn phải đăng ký kinh doanh trước.

Bằng văn phòngthủ tục để ➡ Mua key bản quyềnTôi ước.

・Khóa cấp phép làSố yêu cầuHãy mua hàng.

※ Tập đoànTRONGĐối với nhiều văn phòngcùng nhaukhông thể mua được

1

Trang web đào tạo cơ bản về chăm sóc chứng mất trí nhớ
trang đầu
Bắt đầu từ nút "Mua khóa cấp phép"

eラーニングサイトのトップページにある、ライセンスキー購入手続きのボタンを表示
2

Bấm vào nút cài đặt mật khẩu đăng nhập văn phòng

事業所用パスワード設定についての画面、3つのボタンの説明です。          画面左から、          ・『事業所用パスワード設定ボタン』、初めて購入の場合はここをクリックします。          ・『ログインボタン』、2回目以降の購入の場合は、ここからログインします。          ・『手続方法の詳細ボタン』、新しいタブで説明サイトが開きます。
sp初めて購入の場合 こちらをクリックしてください。「2回目以降の購入の場合 こちらに事業所コードとパスワードを入力してログインしてください。
3

Điền vào mẫu đơn và"Gửi mã xác minh"nhấn vào nút

Tới trướcQuyền nhận tên miền “@worldpl.co.jp”vui lòng làm.
Nếu bạn không nhận được email, bạn sẽ không thể hoàn tất thủ tục.

事業所用ログインパスワード設定のフォーム画面と『認証コードを送る』ボタンを表示

①Nhập mã văn phòng đã lấy được.

②Nhập địa chỉ email đại diện khi đăng ký kinh doanh.

③ Nhập mật khẩu mong muốn của bạn bằng các ký tự chữ và số có độ rộng một nửa
Nhập ít nhất 8 ký tự và tối đa 16 ký tự.
Hãy giữ mật khẩu của bạn an toàn

4

Nhận mã xác minh

Đến địa chỉ email đại diệnMã xác minh gồm 4 chữ sốsẽ được gửi.

事業所用ログインパスワード設定、認証コードお知らせ、4桁の数字の記載メールの一例を表示
認証コードが送信されます。画面sp
5

Nhập mã xác nhận

・Mã xác minh có hiệu lực trong 2 giờ kể từ ngày truyền.là.
・Nếu bạn không nhận được mã xác minh, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác.
・Nếu bạn vẫn không thể xác nhận, Quyền nhận tên miền “@worldpl.co.jp”Vui lòng làm như sau và gửi lại mã xác minh.

認証コード入力画面と、『認証』ボタンを表示。メールに記載されている、数字4けたの認証コードを入力
認証コードを入力します。画面sp
6

Hoàn tất cài đặt mật khẩu đăng nhập văn phòng

・Màn hình "Hoàn tất cài đặt mật khẩu đăng nhập doanh nghiệp" sẽ được hiển thị.
・Văn phòng kinh doanh Trang của tôi sẽ được tạo và bạn sẽ có thể đăng nhập bằng mã văn phòng kinh doanh (=ID đăng nhập) và mật khẩu bạn đã đặt.

事業所用ログインパスワード設定完了の、画面の一例を表示
アカウント作成の完了画面sp

BƯỚC 2Mua mã bản quyền

1

Đăng nhập vào văn phòng Trang của tôi

・Đăng nhập từ trang trên cùng hoặc trang đăng nhập văn phòng.
Mã văn phòng kinh doanh (=ID đăng nhập)Mật khẩu bạn đặtSau khi nhập bấm vào
Di chuyển đến văn phòng Trang của tôi.

eラーニングサイトのトップページにある、IDとパスワードの入力位置と、ログインボタンを表示
事業所用ログインページにある、IDとパスワードの入力位置と、ログインボタンを表示
2

Chọn số lượng key bản quyền đã mua và phương thức thanh toán

①Nhấp vào “Mua mã bản quyền”

事業所My page画面、ライセンスキー購入ボタン位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印1

②Nhập số lượng mua hàng cần thiết (1 đến 50) và nhấp vào "Tiến hành mua hàng"

* Vui lòng mua số lượng tùy theo nhu cầu.

ライセンスキー購入画面、購入数の入力と、購入手続きに進むボタンの位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印2

③ Xác nhận số lượng mua hàng và số tiền thanh toán rồi nhấp vào "Tiến hành màn hình lựa chọn thanh toán"

ライセンスキー購入内容画面の一例と、決済の選択画面に進むボタンの、位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印3

④Chọn phương thức thanh toán từ ba loại sau

*Nếu thanh toán bằng chuyển khoản, vui lòng thanh toán phí chuyển khoản.

決済方法選択画面、3つの支払方法、①クレジットカード決済、②銀行振込、③コンビニ決済の選択ボタンの位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印4
A Chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng/chuyển khoản ngân hàng
銀行振込を選択する、ボタンの位置の表示とクレジットカード情報の入力の画面を表示。クレジットカード決済のながれの矢印
⑤Nhấp vào “Vào danh sách khóa cấp phép”
クレジットカード決済後の、支払い完了画面と、ライセンスキー購入一覧への、ボタンの位置を表示。銀行振込のながれの矢印。ライセンスキー購入(銀行振込選択)後の、振込先情報画面の一例と、ライセンスキー購入一覧への、ボタンの位置を表示。・この口座は一度しか振込できません。・別購入の支払いの場合は、新たな口座が作成されます。
*Một email hướng dẫn thanh toán bằng thẻ tín dụng/chuyển khoản ngân hàng cũng sẽ được gửi đến địa chỉ email của đại diện văn phòng.
(Gửi từ sendonly@epsilon.jp)
B Chọn cửa hàng tiện lợi để thanh toán trong số bốn lựa chọn.
コンビニ決済の種類と選択ボタン。ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマートの位置表示。コンビニ決済のながれの矢印。
⑤Nhấp vào “Vào danh sách khóa cấp phép”
選択したコンビニ決済の、支払情報画面の一例。ライセンスキー購入一覧、コンビニでの支払方法の、ボタンの位置を表示。選択したコンビニ決済の支払方法を見ることができます。
*Email thông báo về khoản thanh toán tại cửa hàng tiện lợi đã chọn cũng sẽ được gửi đến địa chỉ email của đại diện văn phòng.
(Gửi từ sendonly@epsilon.jp)
コンビニ決済の案内メールを受信後、支払をするイメージイラスト

BƯỚC 3Thông báo key bản quyền cho những người muốn tham gia khóa học.

1

Xác nhận rằng "Trạng thái thanh toán" là "Đã hoàn thành"

10 key bản quyền mới nhất theo ngày mua sẽ được hiển thị.
* Không có ngày hết hạn (thời gian sử dụng) đối với key bản quyền.

ライセンスキー一覧画面の一例、ライセンスキー番号、支払状況の確認方法など、を表示。ライセンスキー、センターで支払いが確認出来たら「済」となる、支払い方法を選び直す場合は、ここを押す。
2

Thông báo cho học viên mục tiêu về “mã bản quyền”

Nếu bạn có nhiều khóa cấp phép, vui lòng kiểm tra "Trạng thái sử dụng" và cho chúng tôi biết khóa cấp phép nào có sẵn.

*Quý khách vui lòng thông báo cho sinh viên có liên quan đến mã phòng kinh doanh.
(Nếu bạn chưa đăng ký làm sinh viên, vui lòng cho chúng tôi biết mã văn phòng của bạn.)

ライセンスキー一覧画面の一例、詳細ボタンの説明、ライセンスキー番号、使用状況の確認方法など、を表示。「詳細」をクリックすると、請求書と領収書の発行、受講者のライセンスキー利用状況の確認ができます。ライセンスキー。残数があることを確認。

Để biết chi tiết, bấm vào đây.Xác nhận việc sử dụng khóa cấp phép
và phát hành biên lai, hóa đơn.
"Vui lòng tham khảo

事業所用操作マニュアルPDFへのリンクボタン