ထိပ်တန်း

အရွယ်:

 • သေး
 • အလတ်
 • ကြီး
အနီးကပ်

ဘာသာပြန်ခြင်းအကြောင်း

ဖတ်ပြော
>
事業所による一括払いイメージ

သင်တန်းကြေးကို လုပ်ငန်းမှ ပေးဆောင်ခြင်း။
အဆင့်

အဆင့် ၁လုပ်ငန်းဝင်ရန် စကားဝှက်ကို သတ်မှတ်ခြင်း။

မှတ်စုများ


・ သင့်ရုံးခန်းတွင် သင်တန်းကြေးပေးဆောင်လိုပါက ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာပါ။

· သင့်လုပ်ငန်းကို ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရမည်။

ရုံးအလိုက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ➡ လိုင်စင်သော့ဝယ်ပါ။ကျွန်တော် ... ဖြစ်လိုပါတယ်။

·လိုင်စင်သော့သည်။လိုအပ်သောနံပါတ်ကျေးဇူးပြု၍ ဝယ်ယူပါ။

※ ကော်ပိုရေးရှင်းရုံးများစွာအတွက်အတူဝယ်ယူ၍မရနိုင်ပါ။

1

Dementia စောင့်ရှောက်မှုအခြေခံလေ့ကျင့်ရေး e-learning site
ထိပ်တန်းစာမျက်နှာ
"Purchase License Key" ခလုတ်မှ စတင်ပါ။

eラーニングサイトのトップページにある、ライセンスキー購入手続きのボタンを表示
2

office login password setting ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

事業所用パスワード設定についての画面、3つのボタンの説明です。          画面左から、          ・『事業所用パスワード設定ボタン』、初めて購入の場合はここをクリックします。          ・『ログインボタン』、2回目以降の購入の場合は、ここからログインします。          ・『手続方法の詳細ボタン』、新しいタブで説明サイトが開きます。
sp初めて購入の場合 こちらをクリックしてください。「2回目以降の購入の場合 こちらに事業所コードとパスワードを入力してログインしてください。
3

ဖောင်ဖြည့်ပြီး"အတည်ပြုကုဒ်ကို ပို့ပါ"ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ကြို“@worldpl.co.jp” ဒိုမိန်းကို လက်ခံရရှိရန် ခွင့်ပြုချက်ကျေးဇူးပြု၍ လုပ်ပါ။
သင်သည် အီးမေးလ်ကို လက်ခံရရှိခြင်းမရှိပါက၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြီးမြောက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

事業所用ログインパスワード設定のフォーム画面と『認証コードを送る』ボタンを表示

①ရရှိထားသောရုံးကုဒ်ကိုထည့်ပါ။

② လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ချိန်တွင် ကိုယ်စားလှယ်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ထည့်သွင်းပါ။

③ အနံတစ်ဝက် အက္ခရာဂဏန်းစာလုံးများကို အသုံးပြု၍ သင်အလိုရှိသော စကားဝှက်ကို ထည့်ပါ။
အနည်းဆုံး စာလုံး ၈ လုံးနှင့် စာလုံး ၁၆ လုံးအထိ ထည့်ပါ။
သင့်စကားဝှက်ကို လုံခြုံအောင်ထားပါ။

4

အတည်ပြုကုဒ်ကို လက်ခံပါ။

ကိုယ်စားလှယ်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ဂဏန်း ၄ လုံး အတည်ပြုကုဒ်ပေးပို့ပါမည်။

事業所用ログインパスワード設定、認証コードお知らせ、4桁の数字の記載メールの一例を表示
認証コードが送信されます。画面sp
5

အတည်ပြုကုဒ်ကို ထည့်ပါ။

・ အတည်ပြုကုဒ်သည် ထုတ်လွှင့်သည့်နေ့မှ 2 နာရီအထိ သက်တမ်းရှိသည်။သည်
・အတည်ပြုကုဒ်ကို သင်မရရှိပါက၊ သင်၏ spam ဖိုင်ကို စစ်ဆေးပါ။
· အတည်မပြုနိုင်သေးပါက၊ “@worldpl.co.jp” ဒိုမိန်းကို လက်ခံရရှိရန် ခွင့်ပြုချက်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပြီး အတည်ပြုကုဒ်ကို ပြန်လည်ပေးပို့ပါ။

認証コード入力画面と、『認証』ボタンを表示。メールに記載されている、数字4けたの認証コードを入力
認証コードを入力します。画面sp
6

ရုံးဝင်ရန် စကားဝှက် ဆက်တင်ကို ပြီးမြောက်ခြင်း။

・ "လုပ်ငန်းဝင်ရန် စကားဝှက်ဆက်တင် ပြီးစီးပြီ" မျက်နှာပြင်ကို ပြသပါမည်။
・လုပ်ငန်းရုံးခန်းတစ်ခု ကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာကို ဖန်တီးမည်ဖြစ်ပြီး သင်သတ်မှတ်ထားသည့် စီးပွားရေးရုံးကုဒ် (=login ID) နှင့် စကားဝှက်ကို အသုံးပြု၍ သင်ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

事業所用ログインパスワード設定完了の、画面の一例を表示
アカウント作成の完了画面sp

အဆင့်၂လိုင်စင်သော့ကိုဝယ်ပါ။

1

ရုံး My page သို့ဝင်ရောက်ပါ။

・ အပေါ်ဆုံးစာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ရုံးဝင်ရန် စာမျက်နှာမှ ဝင်ရောက်ပါ။
လုပ်ငန်းရုံးကုဒ် (=login ID)နှင့်သင်သတ်မှတ်ထားသော စကားဝှက်ဝင်ရောက်ပြီးပါက နှိပ်ပါ။
ရုံးကို My page သို့ပြောင်းပါ။

eラーニングサイトのトップページにある、IDとパスワードの入力位置と、ログインボタンを表示
事業所用ログインページにある、IDとパスワードの入力位置と、ログインボタンを表示
2

ဝယ်ယူသည့်လိုင်စင်သော့အရေအတွက်နှင့် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ။

① “ဝယ်ယူလိုင်စင်ကီး” ကိုနှိပ်ပါ

事業所My page画面、ライセンスキー購入ボタン位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印1

②လိုအပ်သောဝယ်ယူမှုအရေအတွက် (1 မှ 50) ကိုဖြည့်သွင်းပြီး "ဝယ်ယူရန်ရှေ့ဆက်ပါ" ကိုနှိပ်ပါ။

* လိုအပ်သလောက် ဝယ်ယူပါ။

ライセンスキー購入画面、購入数の入力と、購入手続きに進むボタンの位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印2

③ ဝယ်ယူမှုအရေအတွက်နှင့် ငွေပေးချေမှုပမာဏကို အတည်ပြုပြီး "ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်မှုမျက်နှာပြင်သို့ ရှေ့ဆက်ရန်" ကိုနှိပ်ပါ။

ライセンスキー購入内容画面の一例と、決済の選択画面に進むボタンの、位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印3

④ အောက်ပါအမျိုးအစားသုံးမျိုးမှ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ။

*ဘဏ်ငွေလွှဲဖြင့် ပေးချေပါက ငွေလွှဲခကို ပေးဆောင်ပါ။

決済方法選択画面、3つの支払方法、①クレジットカード決済、②銀行振込、③コンビニ決済の選択ボタンの位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印4
A ခရက်ဒစ်ကတ် ငွေပေးချေမှု/ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းကို ရွေးချယ်ပါ။
銀行振込を選択する、ボタンの位置の表示とクレジットカード情報の入力の画面を表示。クレジットカード決済のながれの矢印
⑤ “လိုင်စင်သော့စာရင်းသို့သွားပါ” ကိုနှိပ်ပါ
クレジットカード決済後の、支払い完了画面と、ライセンスキー購入一覧への、ボタンの位置を表示。銀行振込のながれの矢印。ライセンスキー購入(銀行振込選択)後の、振込先情報画面の一例と、ライセンスキー購入一覧への、ボタンの位置を表示。・この口座は一度しか振込できません。・別購入の支払いの場合は、新たな口座が作成されます。
*ခရက်ဒစ်ကတ်ငွေပေးချေမှု/ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းအတွက် ညွှန်ကြားချက်များပါရှိသော အီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုလည်း ရုံးကိုယ်စားလှယ်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
(sendonly@epsilon.jp မှပေးပို့သည်)
B ရွေးချယ်စရာ လေးခုထဲမှ ငွေပေးချေရန် ကုန်စုံဆိုင်ကို ရွေးပါ။
コンビニ決済の種類と選択ボタン。ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマートの位置表示。コンビニ決済のながれの矢印。
⑤ “လိုင်စင်သော့စာရင်းသို့သွားပါ” ကိုနှိပ်ပါ
選択したコンビニ決済の、支払情報画面の一例。ライセンスキー購入一覧、コンビニでの支払方法の、ボタンの位置を表示。選択したコンビニ決済の支払方法を見ることができます。
*ရွေးချယ်ထားသော စတိုးဆိုင်မှ ငွေပေးချေမှုအတွက် အကြောင်းကြားချက် အီးမေးလ်ကို ရုံးကိုယ်စားလှယ် အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ ပေးပို့ပါမည်။
(sendonly@epsilon.jp မှပေးပို့သည်)
コンビニ決済の案内メールを受信後、支払をするイメージイラスト

အဆင့် ၃သင်တန်းတက်လိုသူများအတွက် လိုင်စင်သော့ကို အကြောင်းကြားပါ။

1

"ငွေပေးချေမှုအခြေအနေ" "ပြီးပါပြီ" ကိုအတည်ပြုပါ

ဝယ်ယူသည့်ရက်စွဲအလိုက် နောက်ဆုံးလိုင်စင်သော့ ၁၀ ခုကို ပြသထားသည်။
* လိုင်စင်သော့အတွက် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် (အသုံးပြုချိန်) မရှိပါ။

ライセンスキー一覧画面の一例、ライセンスキー番号、支払状況の確認方法など、を表示。ライセンスキー、センターで支払いが確認出来たら「済」となる、支払い方法を選び直す場合は、ここを押す。
2

"လိုင်စင်သော့" ၏ပစ်မှတ်ကျောင်းသားများအား အသိပေးပါ။

သင့်တွင် လိုင်စင်သော့များစွာရှိပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ "အသုံးပြုမှုအခြေအနေ" ကိုစစ်ဆေးပြီး မည်သည့်လိုင်စင်သော့များရရှိနိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။

*စီးပွားရေးရုံးကုဒ်နှင့် ဆက်စပ်နေသော ကျောင်းသားများကို ကျေးဇူးပြု၍ အသိပေးပါ။
(ကျောင်းသားအဖြစ် စာရင်းမသွင်းရသေးပါက၊ သင်၏ရုံးကုဒ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။)

ライセンスキー一覧画面の一例、詳細ボタンの説明、ライセンスキー番号、使用状況の確認方法など、を表示。「詳細」をクリックすると、請求書と領収書の発行、受講者のライセンスキー利用状況の確認ができます。ライセンスキー。残数があることを確認。

အသေးစိတ်အတွက်၊ ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။လိုင်စင်ကီးအသုံးပြုမှုကို အတည်ပြုခြင်း။
ပြေစာများနှင့် ပြေစာများထုတ်ပေးခြင်း။
"ကျေးဇူးပြု၍ ကိုးကားပါ။

事業所用操作マニュアルPDFへのリンクボタン