TOP

Laki:

 • M
 • K
 • M
malapit na

Tungkol sa pagsasalin

Basahin
>
事業所による一括払いイメージ

Pagbabayad ng tuition fee ayon sa negosyo
3HAKBANG

HAKBANG1Pagtatakda ng password sa pag-login sa negosyo

Mga Tala


・Kung gusto mong magbayad ng tuition fee sa iyong opisina, mangyaring sundin ang mga pamamaraang ito.

・Dapat mong irehistro nang maaga ang iyong negosyo.

Sa pamamagitan ng opisinapamamaraan sa ➡ Bumili ng susi ng lisensyasana.

・Ang susi ng lisensya ayKinakailangang numeroMangyaring bumili.

※ KorporasyonsaPara sa maraming opisinamagkasamahindi mabibili

1

Dementia care basic training e-learning site
tuktok na pahina
Magsimula sa button na "Purchase License Key".

eラーニングサイトのトップページにある、ライセンスキー購入手続きのボタンを表示
2

I-click ang pindutan ng setting ng password sa pag-login sa opisina

事業所用パスワード設定についての画面、3つのボタンの説明です。          画面左から、          ・『事業所用パスワード設定ボタン』、初めて購入の場合はここをクリックします。          ・『ログインボタン』、2回目以降の購入の場合は、ここからログインします。          ・『手続方法の詳細ボタン』、新しいタブで説明サイトが開きます。
sp初めて購入の場合 こちらをクリックしてください。「2回目以降の購入の場合 こちらに事業所コードとパスワードを入力してログインしてください。
3

Punan ang form at"Ipadala ang verification code"i-click ang pindutan

Bago pa manPahintulot na matanggap ang domain na “@worldpl.co.jp”mangyaring gawin.
Kung hindi mo natanggap ang email, hindi mo magagawang kumpletuhin ang pamamaraan.

事業所用ログインパスワード設定のフォーム画面と『認証コードを送る』ボタンを表示

①Ilagay ang nakuhang code ng opisina.

②Ilagay ang email address ng kinatawan sa oras ng pagpaparehistro ng negosyo.

③ Ilagay ang iyong gustong password sa kalahating lapad na alphanumeric na character
Maglagay ng hindi bababa sa 8 character at hanggang 16 na character.
Mangyaring panatilihing ligtas ang iyong password

4

Tumanggap ng verification code

Sa email address ng kinatawan4-digit na verification codeipapadala.

事業所用ログインパスワード設定、認証コードお知らせ、4桁の数字の記載メールの一例を表示
認証コードが送信されます。画面sp
5

ipasok ang verification code

・Ang verification code ay may bisa sa loob ng 2 oras mula sa petsa ng paghahatid.ay.
・Kung hindi mo natanggap ang verification code, mangyaring suriin ang iyong spam folder.
・Kung hindi mo pa rin makumpirma, Pahintulot na matanggap ang domain na “@worldpl.co.jp”Mangyaring gawin ang sumusunod at muling ipadala ang verification code.

認証コード入力画面と、『認証』ボタンを表示。メールに記載されている、数字4けたの認証コードを入力
認証コードを入力します。画面sp
6

Pagkumpleto ng setting ng password sa pag-login sa opisina

・Ang screen na "Nakumpleto ang setting ng password sa pag-log in sa negosyo" ay ipapakita.
・Isang opisina ng negosyo Gagawin ang Aking pahina, at magagawa mong mag-log in gamit ang code ng opisina ng negosyo (=login ID) at password na iyong itinakda.

事業所用ログインパスワード設定完了の、画面の一例を表示
アカウント作成の完了画面sp

HAKBANG2Bumili ng susi ng lisensya

1

Mag-log in sa opisina Aking pahina

・Mag-log in mula sa tuktok na pahina o pahina ng pag-login sa opisina.
Code ng opisina ng negosyo (=login ID)atPassword na iyong itinakdaPagkatapos ipasok, i-click
Lumipat sa opisina ng negosyo Aking pahina.

eラーニングサイトのトップページにある、IDとパスワードの入力位置と、ログインボタンを表示
事業所用ログインページにある、IDとパスワードの入力位置と、ログインボタンを表示
2

Piliin ang bilang ng mga license key na binili at paraan ng pagbabayad

①I-click ang “Purchase License Key”

事業所My page画面、ライセンスキー購入ボタン位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印1

②Ilagay ang kinakailangang bilang ng mga pagbili mula 1 hanggang 50 at i-click ang "Proceed to purchase procedure"

*Mangyaring bumili ng marami hangga't kailangan mo.

ライセンスキー購入画面、購入数の入力と、購入手続きに進むボタンの位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印2

③ Kumpirmahin ang bilang ng mga pagbili at halaga ng pagbabayad, at i-click ang "Magpatuloy sa screen ng pagpili ng pagbabayad"

ライセンスキー購入内容画面の一例と、決済の選択画面に進むボタンの、位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印3

④Pumili ng paraan ng pagbabayad mula sa sumusunod na tatlong uri

*Kung magbabayad sa pamamagitan ng bank transfer, mangyaring bayaran ang transfer fee.

決済方法選択画面、3つの支払方法、①クレジットカード決済、②銀行振込、③コンビニ決済の選択ボタンの位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印4
A Pumili ng pagbabayad sa credit card/bank transfer
銀行振込を選択する、ボタンの位置の表示とクレジットカード情報の入力の画面を表示。クレジットカード決済のながれの矢印
⑤I-click ang “Pumunta sa listahan ng key ng lisensya”
クレジットカード決済後の、支払い完了画面と、ライセンスキー購入一覧への、ボタンの位置を表示。銀行振込のながれの矢印。ライセンスキー購入(銀行振込選択)後の、振込先情報画面の一例と、ライセンスキー購入一覧への、ボタンの位置を表示。・この口座は一度しか振込できません。・別購入の支払いの場合は、新たな口座が作成されます。
*Ipapadala rin ang email na may mga tagubilin para sa pagbabayad ng credit card/bank transfer sa email address ng kinatawan ng opisina.
(Ipinadala mula sa sendonly@epsilon.jp)
B Piliin ang convenience store na babayaran mula sa apat na opsyon.
コンビニ決済の種類と選択ボタン。ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマートの位置表示。コンビニ決済のながれの矢印。
⑤I-click ang “Pumunta sa listahan ng key ng lisensya”
選択したコンビニ決済の、支払情報画面の一例。ライセンスキー購入一覧、コンビニでの支払方法の、ボタンの位置を表示。選択したコンビニ決済の支払方法を見ることができます。
*Ipapadala rin ang email ng notification para sa napiling pagbabayad sa convenience store sa email address ng kinatawan ng opisina.
(Ipinadala mula sa sendonly@epsilon.jp)
コンビニ決済の案内メールを受信後、支払をするイメージイラスト

HAKBANG3Ipaalam ang susi ng lisensya sa mga gustong kumuha ng kurso.

1

Kumpirmahin na ang "Status ng Pagbabayad" ay "Nakumpleto"

Ang pinakabagong 10 susi ng lisensya ayon sa petsa ng pagbili ay ipinapakita.
* Walang petsa ng pag-expire (panahon ng paggamit) para sa susi ng lisensya.

ライセンスキー一覧画面の一例、ライセンスキー番号、支払状況の確認方法など、を表示。ライセンスキー、センターで支払いが確認出来たら「済」となる、支払い方法を選び直す場合は、ここを押す。
2

Ipaalam sa mga target na mag-aaral ang "susi ng lisensya"

Kung marami kang license key, pakisuri ang "Katayuan ng Paggamit" at ipaalam sa amin kung aling mga license key ang available.

*Pakisabihan ang mga mag-aaral na nauugnay sa code ng opisina ng negosyo.
(Kung hindi ka pa nakarehistro bilang isang mag-aaral, mangyaring ipaalam din sa amin ang code ng iyong opisina.)

ライセンスキー一覧画面の一例、詳細ボタンの説明、ライセンスキー番号、使用状況の確認方法など、を表示。「詳細」をクリックすると、請求書と領収書の発行、受講者のライセンスキー利用状況の確認ができます。ライセンスキー。残数があることを確認。

Para sa mga detalye, mag-click dito.Pagkumpirma ng paggamit ng susi ng lisensya
at pag-isyu ng mga resibo at mga invoice.
"Mangyaring sumangguni sa

事業所用操作マニュアルPDFへのリンクボタン