शीर्ष

फन्ट साइज:

 • सानो
 • समयमा ~
 • ठूलो
बन्द

अनुवादको बारेमा

ठूलो स्वरमा पढ्नुहोस्
>
事業所による一括払いイメージ

व्यवसाय द्वारा ट्यूशन शुल्क भुक्तानी
STEP

चरण 1व्यापार लगइन पासवर्ड सेट गर्दै

नोटहरू


・यदि तपाइँ तपाइँको कार्यालयमा शिक्षण शुल्क तिर्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया यी प्रक्रियाहरू पालना गर्नुहोस्।

・तपाईँले आफ्नो व्यवसाय अग्रिम दर्ता गर्नुपर्छ।

कार्यालय द्वाराको प्रक्रिया ➡ लाइसेन्स कुञ्जी खरिद गर्नुहोस्म चाहान्छु।

・लाइसेन्स कुञ्जी होआवश्यक नम्बरकृपया खरिद गर्नुहोस्।

※ निगममाधेरै कार्यालयहरूको लागिसँगैकिन्न सकिँदैन

1

डिमेन्सिया हेरचाह आधारभूत प्रशिक्षण ई-लर्निंग साइट
शीर्ष पृष्ठ
"खरीद इजाजतपत्र कुञ्जी" बटनबाट सुरु गर्नुहोस्

eラーニングサイトのトップページにある、ライセンスキー購入手続きのボタンを表示
2

कार्यालय लगइन पासवर्ड सेटिङ बटन क्लिक गर्नुहोस्

事業所用パスワード設定についての画面、3つのボタンの説明です。          画面左から、          ・『事業所用パスワード設定ボタン』、初めて購入の場合はここをクリックします。          ・『ログインボタン』、2回目以降の購入の場合は、ここからログインします。          ・『手続方法の詳細ボタン』、新しいタブで説明サイトが開きます。
sp初めて購入の場合 こちらをクリックしてください。「2回目以降の購入の場合 こちらに事業所コードとパスワードを入力してログインしてください。
3

फारम भर्नुहोस् र"प्रमाणीकरण कोड पठाउनुहोस्"बटन क्लिक गर्नुहोस्

पहिले नैडोमेन "@worldpl.co.jp" प्राप्त गर्न अनुमतिकृपया गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले इमेल प्राप्त गर्नुभएन भने, तपाइँ प्रक्रिया पूरा गर्न सक्षम हुनुहुने छैन।

事業所用ログインパスワード設定のフォーム画面と『認証コードを送る』ボタンを表示

① अधिग्रहण गरिएको कार्यालय कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।

②व्यवसाय दर्ताको समयमा प्रतिनिधि इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्।

③ आधा-चौडाइ अल्फान्यूमेरिक वर्णहरू प्रयोग गरेर आफ्नो मनपर्ने पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्
कम्तिमा 8 वर्ण र 16 वर्ण सम्म प्रविष्ट गर्नुहोस्।
कृपया आफ्नो पासवर्ड सुरक्षित राख्नुहोस्

4

प्रमाणीकरण कोड प्राप्त गर्नुहोस्

प्रतिनिधि इमेल ठेगानामा4-अङ्क प्रमाणिकरण कोडपठाइनेछ।

事業所用ログインパスワード設定、認証コードお知らせ、4桁の数字の記載メールの一例を表示
認証コードが送信されます。画面sp
5

प्रमाणिकरण कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्

・प्रमाणीकरण कोड प्रसारणको मितिबाट २ घण्टाको लागि मान्य छ।छ।
・तपाईंले प्रमाणीकरण कोड प्राप्त गर्नुभएन भने, कृपया आफ्नो स्प्याम फोल्डर जाँच गर्नुहोस्।
・ यदि तपाइँ अझै पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न भने, डोमेन "@worldpl.co.jp" प्राप्त गर्न अनुमतिकृपया निम्न गर्नुहोस् र प्रमाणीकरण कोड पुन: पठाउनुहोस्।

認証コード入力画面と、『認証』ボタンを表示。メールに記載されている、数字4けたの認証コードを入力
認証コードを入力します。画面sp
6

कार्यालय लगइन पासवर्ड सेटिङ पूरा

・"व्यवसाय लगइन पासवर्ड सेटिङ पूरा भयो" स्क्रिन प्रदर्शित हुनेछ।
・व्यापार कार्यालय मेरो पृष्ठ बनाइनेछ, र तपाईले सेट गर्नुभएको व्यापार कार्यालय कोड (=लगइन आईडी) र पासवर्ड प्रयोग गरेर लग इन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।

事業所用ログインパスワード設定完了の、画面の一例を表示
アカウント作成の完了画面sp

STEP2इजाजतपत्र कुञ्जी खरिद गर्नुहोस्

1

कार्यालय मेरो पृष्ठमा लग इन गर्नुहोस्

・ शीर्ष पृष्ठ वा कार्यालय लगइन पृष्ठबाट लग इन गर्नुहोस्।
व्यापार कार्यालय कोड (= लगइन आईडी)तपाईंले सेट गर्नुभएको पासवर्डप्रविष्ट गरेपछि, क्लिक गर्नुहोस्
व्यापार कार्यालय मेरो पृष्ठमा सार्नुहोस्।

eラーニングサイトのトップページにある、IDとパスワードの入力位置と、ログインボタンを表示
事業所用ログインページにある、IDとパスワードの入力位置と、ログインボタンを表示
2

खरिद गरिएका इजाजतपत्र कुञ्जीहरूको संख्या र भुक्तानी विधि चयन गर्नुहोस्

① "परचेज इजाजतपत्र कुञ्जी" मा क्लिक गर्नुहोस्

事業所My page画面、ライセンスキー購入ボタン位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印1

② खरिदहरूको आवश्यक संख्या प्रविष्ट गर्नुहोस् (१ देखि ५० सम्म) र "खरीद गर्न अगाडि बढ्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।

*कृपया तपाईलाई चाहिने जति धेरै खरिद गर्नुहोस्।

ライセンスキー購入画面、購入数の入力と、購入手続きに進むボタンの位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印2

③ खरिदहरूको संख्या र भुक्तानी रकम पुष्टि गर्नुहोस्, र "भुक्तानी चयन स्क्रिनमा अगाडि बढ्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।

ライセンスキー購入内容画面の一例と、決済の選択画面に進むボタンの、位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印3

④निम्न तीन प्रकारबाट भुक्तानी विधि छनौट गर्नुहोस्

*यदि बैंक स्थानान्तरण द्वारा भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया स्थानान्तरण शुल्क तिर्नुहोस्।

決済方法選択画面、3つの支払方法、①クレジットカード決済、②銀行振込、③コンビニ決済の選択ボタンの位置を表示
ライセンスキー購入の流れの矢印4
क्रेडिट कार्ड भुक्तानी/बैंक स्थानान्तरण चयन गर्नुहोस्
銀行振込を選択する、ボタンの位置の表示とクレジットカード情報の入力の画面を表示。クレジットカード決済のながれの矢印
⑤ "लाइसेन्स कुञ्जी सूचीमा जानुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्
クレジットカード決済後の、支払い完了画面と、ライセンスキー購入一覧への、ボタンの位置を表示。銀行振込のながれの矢印。ライセンスキー購入(銀行振込選択)後の、振込先情報画面の一例と、ライセンスキー購入一覧への、ボタンの位置を表示。・この口座は一度しか振込できません。・別購入の支払いの場合は、新たな口座が作成されます。
*क्रेडिट कार्ड भुक्तान/बैंक स्थानान्तरणको लागि निर्देशन सहितको इमेल पनि कार्यालय प्रतिनिधिको इमेल ठेगानामा पठाइनेछ।
(sendonly@epsilon.jp बाट पठाइएको)
B चार विकल्पहरू मध्येबाट भुक्तानी गर्न सुविधा स्टोर चयन गर्नुहोस्।
コンビニ決済の種類と選択ボタン。ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマートの位置表示。コンビニ決済のながれの矢印。
⑤ "लाइसेन्स कुञ्जी सूचीमा जानुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्
選択したコンビニ決済の、支払情報画面の一例。ライセンスキー購入一覧、コンビニでの支払方法の、ボタンの位置を表示。選択したコンビニ決済の支払方法を見ることができます。
* चयन गरिएको सुविधा स्टोर भुक्तानीको लागि सूचना इमेल पनि कार्यालय प्रतिनिधि इमेल ठेगानामा पठाइनेछ।
(sendonly@epsilon.jp बाट पठाइएको)
コンビニ決済の案内メールを受信後、支払をするイメージイラスト

STEP3पाठ्यक्रम लिन चाहनेहरूलाई लाइसेन्स कुञ्जी सूचित गर्नुहोस्।

1

"भुक्तानी स्थिति" "समाप्त" भएको पुष्टि गर्नुहोस्

खरिद मिति अनुसार नवीनतम १० लाइसेन्स कुञ्जीहरू प्रदर्शित हुन्छन्।
* इजाजतपत्र कुञ्जीको लागि कुनै म्याद समाप्त हुने मिति (प्रयोग अवधि) छैन।

ライセンスキー一覧画面の一例、ライセンスキー番号、支払状況の確認方法など、を表示。ライセンスキー、センターで支払いが確認出来たら「済」となる、支払い方法を選び直す場合は、ここを押す。
2

"लाइसेन्स कुञ्जी" को लक्षित विद्यार्थीहरूलाई सूचित गर्नुहोस्

यदि तपाईंसँग धेरै इजाजतपत्र कुञ्जीहरू छन् भने, कृपया "प्रयोग स्थिति" जाँच गर्नुहोस् र हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि कुन इजाजतपत्र कुञ्जीहरू उपलब्ध छन्।

*कृपया व्यवसाय कार्यालय कोडसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई सूचित गर्नुहोस्।
(यदि तपाईंले अझै विद्यार्थीको रूपमा दर्ता गर्नुभएको छैन भने, कृपया हामीलाई तपाईंको कार्यालयको कोड पनि थाहा दिनुहोस्।)

ライセンスキー一覧画面の一例、詳細ボタンの説明、ライセンスキー番号、使用状況の確認方法など、を表示。「詳細」をクリックすると、請求書と領収書の発行、受講者のライセンスキー利用状況の確認ができます。ライセンスキー。残数があることを確認。

विवरणहरूको लागि, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।इजाजतपत्र कुञ्जी प्रयोगको पुष्टि
र रसिद र इनभ्वाइसहरू जारी गर्दै।
"कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस्

事業所用操作マニュアルPDFへのリンクボタン

सामग्रीमा जानुहोस्