ထိပ်တန်း

အရွယ်:

  • သေး
  • အလတ်
  • ကြီး
အနီးကပ်

ဘာသာပြန်ခြင်းအကြောင်း

ဖတ်ပြော

ဆိုက်မြေပုံ

အမျိုးမျိုးသောသတင်းအချက်အလက်စာမျက်နှာ

◆အဖွဲ့အစည်း (စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့)၊ ငွေပေးချေမှုအချက်အလက် (စီးပွားရေးရုံးများအတွက်) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

e-learning အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်းများစာရင်း (ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများ)

လုပ်ငန်းရုံးမှ သင်တန်းကြေးငွေပေးချေမှု အဆင့် ၃

ရုံးလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်