ထိပ်တန်း

ဖောင့်အရွယ်အစား:

  • သေးငယ်သည်။
  • အတွင်းမှာ ~
  • အကြီးကြီး
အနီးကပ်

ဘာသာပြန်ခြင်းအကြောင်း

အသံထွက်ဖတ်ပါ။

ဆိုက်မြေပုံ

အမျိုးမျိုးသောသတင်းအချက်အလက်စာမျက်နှာ

◆အဖွဲ့အစည်း (စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့)၊ ငွေပေးချေမှုအချက်အလက် (စီးပွားရေးရုံးများအတွက်) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

e-learning အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်းများစာရင်း (ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများ)

လုပ်ငန်းရုံးမှ သင်တန်းကြေးငွေပေးချေမှု အဆင့် ၃

ရုံးလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

အကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားပါ။