TOP

Laki:

  • M
  • K
  • M
malapit na

Tungkol sa pagsasalin

Basahin

Easy Japanese (N4)・
Paano pumili ng mga pahina na may para sa iba pang mga wika

eラーニングサイトのトップページにある、ほかの言葉の選択ボタン位置を表示

Mag-click dito para sa iba pang mga wika
i-click

矢印
ほかの言葉の選択画面、日本語、やさしい日本語(N4)、英語、ベトナム語、インドネシア語、中国語、ビルマ語のボタンを表示
表示言語選択ボタンsp

Pumili ng isa sa anim na wika ng display at i-click

Mag-click dito upang bumalik sa regular na Japanese top screen

矢印
やさしい日本語(N4)、英語、ベトナム語、インドネシア語、中国語、ビルマ語で表示されたトップ画面のイメージ画像

Magbubukas ang tuktok na pahina ng napiling wika.I-click ang pulang button para magpatuloy

Easy Japanese My Page(Limang iba pang mga wika ay ipinapakita din sa madaling Japanese)

ほかの言葉を選択後のMy page画面の一例、テキストダウンロードボタン、用語対応表ダウンロードボタンの表示 学習開始ページsp

Ipapakita ang mga text button para sa napiling wika

Ito ay isang talaan ng pagsusulatan ng terminolohiya sa 6 na wika.

Lumaktaw sa nilalaman