z 事業所コードはいつまで使えますか?以前取得した事業所コードは使えますか? | 認知症介護基礎研修 eラーニングのご案内
ĐỨNG ĐẦU

cỡ chữ:

  • bé nhỏ
  • Trong ~
  • To lớn
đóng

Về dịch thuật

đọc to

Hỏi đáp về giáo dục điện tử

Q

Tôi có thể sử dụng mã văn phòng của mình trong bao lâu? Tôi có thể sử dụng mã văn phòng tôi đã lấy trước đó được không?

MỘT

Về nguyên tắc, không có ngày hết hạn.

Bạn có thể sử dụng mã văn phòng mà bạn đã đăng ký trước đó.

Tuy nhiên, nếu có sự thay đổi trong tổ chức thực hiện, nó có thể không còn khả dụng nữa.

Đào tạo cơ bản về chăm sóc chứng mất trí nhớ điện tử
Các câu hỏi khác về

Chuyển đến nội dung