z 事業所コードはいつまで使えますか?以前取得した事業所コードは使えますか? | 認知症介護基礎研修 eラーニングのご案内
शीर्ष

फन्ट साइज:

  • सानो
  • समयमा ~
  • ठूलो
बन्द

अनुवादको बारेमा

ठूलो स्वरमा पढ्नुहोस्

ई-शिक्षा बारे प्रश्न र उत्तर

प्र

म मेरो कार्यालय कोड कति समय सम्म प्रयोग गर्न सक्छु? के मैले पहिले प्राप्त गरेको कार्यालय कोड प्रयोग गर्न सक्छु?

सिद्धान्तमा, त्यहाँ कुनै म्याद समाप्ति मिति छैन।

तपाईंले पहिले दर्ता गरेको कार्यालय कोड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

तर, कार्यान्वयन गर्ने संस्थामा परिवर्तन भएमा त्यो अनुपलब्ध हुन सक्छ।

सामग्रीमा जानुहोस्