TOP

Laki:

  • M
  • K
  • M
malapit na

Tungkol sa pagsasalin

patakaran sa privacy
(patakaran sa privacy)

  • TOP
  • Patakaran sa Privacy (Patakaran sa Proteksyon ng Personal na Impormasyon)

Ang Sendai Center for Dementia Care Research and Training (mula rito ay tinutukoy bilang "aming organisasyon") ay nagtatag ng sumusunod na patakaran sa privacy tungkol sa pangangasiwa ng personal na impormasyon ng mga user sa mga serbisyong ibinigay sa website na ito (mula rito ay tinutukoy bilang "serbisyong ito"). (mula rito ay tinutukoy bilang "patakaran na ito").

1. kahulugan

Ang serbisyong ito ay tumutukoy sa isa sa mga serbisyo ng aming organisasyon kung nasaan ang domain"kiso-elearning.jp"(Kung ang domain o nilalaman ng website ng organisasyon ay binago para sa anumang kadahilanan, kabilang dito ang website pagkatapos ng pagbabago.) Iyon ang website na pinamamahalaan ng organisasyon. Kasama ang contact form sa itaas.

2. Sumang-ayon sa patakarang ito

Sa paggamit ng aming mga serbisyo, sumasang-ayon ang mga user sa mga tuntunin at kundisyon ng patakarang ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa alinman sa mga kundisyon na nakasaad sa patakarang ito, mangyaring ihinto ang paggamit sa aming mga serbisyo.

Bilang karagdagan, para sa patakaran sa pagkapribado kapag ginagamit ang site na "Dementia Care Basic Training e-Learning System", pakitingnan ang Patakaran sa Privacy para sa e-Learning System.

3. Layunin ng paggamit ng personal na impormasyon

Kapag gumagawa ng email inquiry sa site na ito, maaari naming hilingin sa iyo na magrehistro ng personal na impormasyon tulad ng iyong pangalan, email address, at numero ng telepono.

Gagamitin ang personal na impormasyong ito upang tumugon sa mga tanong at katanungan, o para makipag-ugnayan sa iyo ng kinakailangang impormasyon sa pamamagitan ng e-mail, atbp., at hindi gagamitin para sa anumang layunin maliban sa layunin kung saan ibinigay ang personal na impormasyon. yeah.

4. Pagbubunyag ng personal na impormasyon sa mga ikatlong partido

Sa site na ito, ang personal na impormasyon ay pamamahalaan nang naaangkop bilang pagsunod sa mga batas at regulasyon ng Japan na naaangkop sa personal na impormasyon. Hindi namin ibubunyag ang iyong impormasyon sa mga ikatlong partido maliban sa mga sumusunod na kaso.

・Kung mayroon kang pahintulot ng taong pinag-uusapan

・Kapag kailangan ang pagsisiwalat upang makipagtulungan sa mga batas at regulasyon, atbp.

*Gayunpaman, hindi kasama dito ang mga kaso kung saan may panganib na makapinsala sa buhay o ari-arian ng tao o isang third party, o mga kaso kung saan lumalabag ito sa mga batas at regulasyon.

5. Pagbubunyag at pagwawasto ng personal na impormasyon, atbp.

Kung humiling ang isang tao ng pagbubunyag ng personal na data, tutugon kami kaagad pagkatapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng tao.

Ang parehong naaangkop kung nais mong itama, magdagdag, magtanggal, o suspendihin ang paggamit ng iyong personal na data.

Kung nais mo, mangyaring makipag-ugnay sa amin gamit ang email form.

6. Tungkol sa cookies (access analysis tool)

Gumagamit ang website na ito ng "Google Analytics" upang suriin ang access ng bisita. Gumagamit ang Google Analytics ng cookies, mga file ng larawan (mga web beacon), atbp. upang mangolekta ng data ng trapiko.

Ang cookies na ito ay direktang nakukuha ng mga third-party na kumpanya at pinamamahalaan ayon sa mga patakaran sa privacy na itinakda ng bawat kumpanya.

Ang impormasyong nakuha mula sa cookies ay kinokolekta nang hindi nagpapakilala at hindi kinikilala ang mga indibidwal na manonood.

Gayundin, hindi ito gagamitin para sa anumang layunin maliban sa nilalayon nitong layunin.

・Maaaring tanggihan ng mga manonood ang pagpapadala at pagtanggap ng cookies sa pamamagitan ng pagpili sa ``tumanggi sa pagpapadala at pagtanggap ng cookies'' sa mga setting na nauugnay sa pagpapadala at pagtanggap ng cookies.

・Maaari ding i-disable ng mga manonood ang cookies sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang mga setting ng browser.

Gayunpaman, kung hindi mo pinagana ang cookies, maaaring hindi ka makatanggap ng ilang serbisyo.

Mangyaring suriin sa gumagawa ng bawat browser para sa impormasyon kung paano baguhin ang mga setting ng cookie.


Ang mga kumpanya at serbisyong ginagamit sa site na ito ay ang mga sumusunod. Pakitingnan ang website ng bawat kumpanya para sa mga detalye.

★wordpress.com (patakaran sa privacy)・・・・・・・・・・・・
https://ja.wordpress.org/about/privacy/
★Google Analytics (Mga Patakaran at Tuntunin)・・・・・・・・・・・・
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/

7. Mga pagbabago sa patakarang ito

Ang site na ito ay susuriin ang mga nilalaman ng patakarang ito sa pana-panahon at magsusumikap na mapabuti ito kung kinakailangan.

Ang pinakabagong binagong patakaran sa privacy ay palaging ibubunyag sa pahinang ito.

8. Disclaimer

Tungkol sa nilalaman at impormasyon sa site na ito, sinisikap naming mag-post ng tumpak na impormasyon hangga't maaari, ngunit maaaring may maling impormasyon o impormasyon na maaaring luma na.

Pakitandaan na hindi kami mananagot para sa anumang pinsalang dulot ng nilalamang nai-post sa site na ito.

✤Inquiry counter✤

〒989-3201

6-149-1 Kunimigaoka, Aoba-ku, Sendai, Miyagi Prefecture

Dementia Care Research and Training Sendai Center

e-mail: e-sendai@dcnet.gr.jp

[Itinatag noong Disyembre 28, 2022]