ထိပ်တန်း

အရွယ်:

  • သေး
  • အလတ်
  • ကြီး
အနီးကပ်

ဘာသာပြန်ခြင်းအကြောင်း

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
(ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ)

  • ထိပ်တန်း
  • ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒ (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးမူဝါဒ)

Sendai Center for Dementia Care Research and Training (နောင် "ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်း" ဟုရည်ညွှန်းသည်) သည် ဤဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ပံ့ပိုးပေးထားသော ဝန်ဆောင်မှုများတွင် အသုံးပြုသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အောက်ပါကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို ချမှတ်ထားပါသည် (နောင် "ဤဝန်ဆောင်မှု" ဟု ခေါ်ဆိုသည်)။ (ယခုနောက်ပိုင်း "ဤမူဝါဒ" ဟုခေါ်သည်)။

၁။ အဓိပ္ပါယ်

ဤဝန်ဆောင်မှုသည် ဒိုမိန်းတည်ရှိရာ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများထဲမှ တစ်ခုကို ရည်ညွှန်းပါသည်။"kiso-elearning.jp"(အဖွဲ့အစည်း၏ ဝဘ်ဆိုက်၏ ဒိုမိန်း သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာကို အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ပြောင်းလဲပါက၊ ၎င်းတွင် ပြောင်းလဲပြီးနောက် ဝဘ်ဆိုဒ်လည်း ပါဝင်သည်။) ၎င်းသည် အဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ဆောင်သည့် ဝဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။ အထက်ပါ အဆက်အသွယ်ပုံစံ အပါအဝင်။

၂။ ဤမူဝါဒကို သဘောတူသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ အသုံးပြုသူများသည် ဤမူဝါဒ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သဘောတူကြသည်။ ဤမူဝါဒတွင်ဖော်ပြထားသည့် အခြေအနေများကို သင်သဘောမတူပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်ပါ။

ထို့အပြင်၊ "Dementia Care Basic Training e-Learning System" site ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒအတွက်၊ e-Learning စနစ်အတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို ကြည့်ပါ။

၃။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်

ဤဆိုက်တွင် အီးမေးလ်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုပြုလုပ်သည့်အခါ၊ သင်၏အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကဲ့သို့သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မှတ်ပုံတင်ရန် သင့်အား တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။

ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မေးခွန်းများနှင့်မေးမြန်းမှုများကို တုံ့ပြန်ရန်နှင့် အီးမေးလ်မှတဆင့် လိုအပ်သောအချက်အလက်များနှင့် သင့်ထံဆက်သွယ်ရန်၊ စသည်တို့ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး၊ သင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ပေးခဲ့သည့်ရည်ရွယ်ချက်မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို အသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ။

၄။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအား ထုတ်ဖော်ခြင်း။

ဤဝဘ်ဆိုက်တွင်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်သက်ဆိုင်သော ဂျပန်ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို သင့်လျော်သလို စီမံခန့်ခွဲပါမည်။ အောက်ပါကိစ္စရပ်များမှလွဲ၍ သင်၏အချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအား ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော်မည်မဟုတ်ပါ။

・မေးခွန်းထုတ်သူ၏ သဘောတူညီချက်ရရှိပါက၊

・ ဥပဒေနှင့် စည်းမျဥ်းများ စသည်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ ထုတ်ဖော်ခြင်း၊

*သို့သော်၊ ၎င်းသည် လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ အသက် သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ထိခိုက်နိုင်ခြေရှိသော အမှုများ၊ သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ဖောက်ဖျက်သည့်ကိစ္စများတွင် မပါဝင်ပါ။

၅။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း စသည်တို့၊

လူတစ်ဦးသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ရန် တောင်းဆိုပါက၊ ထိုသူ၏အထောက်အထားကို အတည်ပြုပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့ ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ပါမည်။

သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာအသုံးပြုမှုကို ပြုပြင်ရန်၊ ထည့်ရန်၊ ဖျက်ပစ်ရန် သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားလိုပါက အလားတူပင်ဖြစ်သည်။

ဆန္ဒရှိပါက အီးမေးလ်ဖောင်ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

၆။ ကွတ်ကီးများအကြောင်း (ဝင်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိရိယာ)

ဧည့်သည်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် ဤဝဘ်ဆိုက်သည် "Google Analytics" ကို အသုံးပြုသည်။ Google Analytics သည် ကွတ်ကီးများ၊ ရုပ်ပုံဖိုင်များ (ဝဘ်ဘီကွန်များ) စသည်တို့ကို အသုံးပြု၍ လမ်းကြောင်းဒေတာကို စုဆောင်းပါ။

ဤ cookies များကို ပြင်ပကုမ္ပဏီများမှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူထားပြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီမှ သတ်မှတ်ထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒများအတိုင်း စီမံခန့်ခွဲပါသည်။

ကွက်ကီးများမှ ရရှိသော အချက်အလက်များကို အမည်ဝှက်ဖြင့် စုဆောင်းထားပြီး တစ်ဦးချင်း ကြည့်ရှုသူများကို မခွဲခြားပါ။

ထို့အပြင် ၎င်းကို ရည်ရွယ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို အသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ။

・ ကြည့်ရှုသူများသည် ကွတ်ကီးများ ပေးပို့ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်တင်များတွင် ``ကွတ်ကီးများ ပေးပို့ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းအား ငြင်းပယ်ခြင်း´ ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ကွတ်ကီးများ ပေးပို့ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းကို ငြင်းဆိုနိုင်ပါသည်။

・ကြည့်ရှုသူများသည် ၎င်းတို့၏ဘရောက်ဆာဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် cookies များကို ပိတ်နိုင်သည်။

သို့သော်လည်း သင်သည် ကွတ်ကီးများကို ပိတ်ပါက၊ အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်လက်ခံနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

cookie ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲနည်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအတွက် ဘရောက်ဆာတစ်ခုစီ၏ ထုတ်လုပ်သူနှင့် စစ်ဆေးပါ။


ဤဆိုက်တွင် အသုံးပြုသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ကြည့်ရှုပါ။

★wordpress.com (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒ)・・・・・・・・
https://ja.wordpress.org/about/privacy/
★ Google Analytics (မူဝါဒများနှင့် စည်းမျဉ်းများ)・・・・・・・・
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/

၇။ ဤမူဝါဒပြောင်းလဲမှုများ

ဤဝဘ်ဆိုက်သည် ဤမူဝါဒ၏ အကြောင်းအရာများကို အခါအားလျော်စွာ သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်သလို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ကြိုးပမ်းပါမည်။

နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို ဤစာမျက်နှာတွင် အမြဲဖော်ပြပါမည်။

၈။ ရှင်းလင်းချက်

ဤဆိုက်ရှိ အကြောင်းအရာနှင့် အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် တတ်နိုင်သမျှ တိကျသောအချက်အလက်များကို တင်ရန် ကြိုးပမ်းသော်လည်း မှားယွင်းနေသော အချက်အလက် သို့မဟုတ် ခေတ်နောက်ကျသွားနိုင်သည့် အချက်အလက်များ ရှိနေနိုင်ပါသည်။

ဤ site တွင်တင်ထားသောအကြောင်းအရာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်မယူနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။

✤စုံစမ်းရေးကောင်တာ✤

〒989-3201

6-149-1 Kunimigaoka၊ Aoba-ku၊ Sendai၊ Miyagi စီရင်စု

Dementia Care Research and Training Sendai Center

အီးမေးလ်- e-sendai@dcnet.gr.jp

[ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၂ တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်]