TOP

laki ng font:

  • maliit
  • Sa panahon ng ~
  • Malaki
malapit na

Tungkol sa pagsasalin

basahin nang malakas

Organisasyon ng pamamahala

Social Welfare Corporation Tohoku Fukushikai
Dementia Care Research and Training Sendai Center

Pangkalahatang-ideya sa gitna

Ang Sendai Center for Dementia Care Research and Training ay itinatag noong 2001 bilang isa sa tatlong sentro sa buong bansa (Tokyo, Obu, at Sendai) bilang isang pangunahing institusyon para sa pananaliksik at pagsasanay sa pangangalaga sa dementia sa Japan. Ginawa ko.

Ang Sendai Center ay may dalawang pangunahing tungkulin. Mayroon itong function ng pananaliksik na nag-aambag sa pagpapabuti ng kalidad ng pangangalaga para sa mga matatandang may demensya, at isang function ng sentro ng pagsasanay na nagsasanay sa mga instruktor upang sanayin ang mga practitioner ng pangangalaga sa dementia sa Hokkaido, Tohoku, at sa rehiyon ng Shikoku-Chugoku.

Dementia Care Research and Training Sendai Center
isinagawa ng
Inirerekomenda din ang iba pang mga kurso sa pagsasanay.

認知症介護基礎研修eラーニングのお問合せはこちら認知症介護基礎研修eラーニングのお問合せはこちらsp
その他に関するお問合せはこちらその他に関するお問合せはこちらsp

Lumaktaw sa nilalaman