z 受講できる端末は何ですか? | 認知症介護基礎研修 eラーニングのご案内
ĐỨNG ĐẦU

cỡ chữ:

  • bé nhỏ
  • Trong ~
  • To lớn
đóng

Về dịch thuật

đọc to

Hỏi đáp về giáo dục điện tử

Q

Tôi có thể tham gia khóa học trên những thiết bị nào?

MỘT

Để xem nội dung, hãy sử dụng các trình duyệt tương thích sau (khuyến nghị phiên bản mới nhất) trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh đáp ứng các yêu cầu vận hành được liệt kê bên dưới.

 

コンテンツを視聴するための動作環境 必須環境 HTMLファイブ対応ブラウザ およびJavaScriptが有効になっていること 対応端末 上記環境を満たしたPC、各種タブレット、スマートフォン対応ブラウザ。ブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使用するソフトのことです。このページを見ているソフトが「ブラウザ」になります。視聴できるブラウザ  Google Chrome、 Microsoft Edge、 Safari、 Firefox。 Internet Explorerでは視聴できません

Đào tạo cơ bản về chăm sóc chứng mất trí nhớ điện tử
Các câu hỏi khác về

Chuyển đến nội dung